Mondzorg van Ham - Mirte van Ham zelfstandig mondhygiëniste/kindertandverzorgster

Vanaf 1 januari 2017 zijn er nieuwe tarieven gekomen deze zijn bepaald door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Mocht u meer informatie willen kunt u voorafgaand aan uw afspraak  de mondhygienist om advies vragen. Op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) kunt u de vastgestelde tarieven  en prestaties van 2017 vinden.Hierbij verwijs ik u naar https:/www.nza.nl


De praktijk heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars gesloten.Mocht u vragen hebben over de codes en tarieven kunt u altijd bij mij terecht. Het is verstandig om van te voren te informeren wat u vergoedt krijgt bij u vrijgevestigde mondhygiënist.Voor volwassenen die in aanmerking willen komen voor een vergoeding van de mondhygiënist zult u altijd aanvullend verzekerd moeten zijn. Kinderen krijgen de mondzorg vanuit de basisverzekering tot 18 jaar  vergoed.
Betalen.
De financiële administratie heb ik overgedragen aan Infomedics.Infomedics zal voortaan de rekeningen verzenden en innnen er wordt ook verzocht dat u deze voldoet aan Infomedics.Waar mogelijk stuurt Infomedics uw nota direct door naar uw zorgverzekeraar.
Voor eventuele vragen kunt u tercht bij infomedics op het telefoonnummer (voor facturen met eindcijfer 11) 0900-777 777 1 en(voor facturen mert eindcijfer 21/31) 0900-4636633.U kunt ook terecht op de website: www.infomedics.nl
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint